Jere COVID-19 : Pi bon Pratik pou Agribiznis
The virus that causes COVID-19
Requires Subscription view on EDIS
Requires Subscription PDF-2020

How to Cite

Maddox, Tom, Laurel Dunn, Michelle Danyluk, and Emmanuel Duvalsaint. 2020. “Jere COVID-19 : Pi Bon Pratik Pou Agribiznis”. EDIS 2020 (May). https://journals.flvc.org/edis/article/view/121983.

Abstract

COVID-19 simaye l sitou pa kontak dirèk moun ak moun, oswa si pandan yon moun ap touse oubyen pale postiyon krache a ki deja gen viris la kontamine yon sifas epi yon moun ki ansante manyen kote sa a. Pandan ke pifò magazen manje ak ekipman kontinye fonksyone pandan maladi a ap simaye ak lòt ijans, kèk mezi prevantif ka pran pou pwoteje sante anplwaye yo ak kliyan yo.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-27, <i>Handling COVID-19: Best Practices for Agribusiness</i>. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (all of NCSU) and translated by Emmanuel Duvalsaint.

Requires Subscription view on EDIS
Requires Subscription PDF-2020
Copyright (c) 2020 UF/IFAS