Sekirite alimantè ak COVID-19 : Kesyon yo poze souvan : Eske kowona viris se yon pwoblèm nan pwodiksyon fwi ak legim
The virus that causes COVID-19
view on EDIS
PDF-2020

Keywords

Coronavirus
COVID-19

How to Cite

Seymour, Natalie, Mary Yavelak, Candice Christian, Ben Chapman, Emmanuel Duvalsaint, and Michelle Danyluk. 2020. “Sekirite Alimantè Ak COVID-19 : Kesyon Yo Poze Souvan : Eske Kowona Viris Se Yon Pwoblèm Nan Pwodiksyon Fwi Ak Legim”. EDIS 2020 (May). https://journals.flvc.org/edis/article/view/121998.

Abstract

Nan moman sa a, CDC, FDA ak USDA pa rapòte okenn ka maladi ki ta sigjere kowona viris la ka transmèt sòti nan manje oswa nan anbalaj pwodwi alimantè. Rechèch ki fèt sou viris ki menm jan an tankou SARS ak grip montre risk transmisyon viris la pou l ta sòti nan yon manje fèb anpil. Pandan ke pa gen anpil enfòmasyon sou ki kantite tan viris la ka fè sou yon sifas, risk pou transmisyon an ta sòti nan yon manje fèb epi li pa ta dwe enkyete nou.
This new 2-page publication of the UF/IFAS Food Science and Human Nutrition Department is the Haitian Creole translation of FSHN20-23, <i>COVID-19 and Food Safety FAQ: Is Coronavirus an Issue in Produce Production?</i>. Written by Natalie Seymour, Mary Yavelak, Candice Christian, and Ben Chapman (all of NCSU) and translated by Emmanuel Duvalsaint.

view on EDIS
PDF-2020
Copyright (c) 2020 UF/IFAS