La Sante Nan lavi Granmoun: Konsè Y Pou Lè Ou Ap Pran Medikaman Yo Vann Sou Kontwa Famasi
EDIS Cover Volume 2004 Number 8 organic vegetables image
view on EDIS
PDF-2004

Keywords

FY683

How to Cite

Hillan, Jennifer. 2004. “La Sante Nan Lavi Granmoun: Konsè Y Pou Lè Ou Ap Pran Medikaman Yo Vann Sou Kontwa Famasi: FCS8624-Hai/FY683, 3/2004”. EDIS 2004 (8). Gainesville, FL. https://doi.org/10.32473/edis-fy683-2004.

Abstract

Medikaman yo vann sou kontwa, san preskripsyon pa chè, epi yo geri ti maladi piti. Poutan medikaman yo van sou kontwa kapab ba ou pwoblèm si ou pa pran-l korèkteman. Si ou ap medikaman sou kontwa men kèk konsèy ki kapab ede ou itilize yo korèkteman.

This is document FCS 8624-HAI, one in a series of the Department of Family, Youth and Community Sciences, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, FL 32611. Publication date: March 2004. 

https://edis.ifas.ufl.edu/fy683

https://doi.org/10.32473/edis-fy683-2004
view on EDIS
PDF-2004

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license.