Ìrántí Alàgbà Fálétí (Àjíǹde Ẹlẹ́gbára)

Abstract

Adébáyọ, baba mi o! ̀ Ọtọ̀ ̀kùlú, Fálétí ni, ọkùnrin ogun Adébáyọ, baba mi o! ̀ Agùntáṣọọ́lò mi ọkùnrin ogun Adébáyọ, baba mi o! ̀ Bọ́bajíròrò lóde Ọyọ̀ ́ ọkùnrin orin Adébáyọ, baba mi o! ̀ Bọ́bagúnwà lóde Ọyọ̀ ́ ọkùnrin orin Ọtọ̀ ̀kùlú akéwì Ọba Ọyọ̀ ́ Aláàfin Adébáyọ, baba mi o! ̀ Ìmùlẹ̀ Àwíṣẹ Wándé Abímbọ́lá baba awo...

https://doi.org/10.32473/ysr.v3i2.130008
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Metrics

Metrics Loading ...