Tian, Jian, Bureau of Agriculture, Zhijiang Dong Autonomous County, Zhijiang, 419100, China, China