1.
Seymour N, Yavelak M, Christian C, Chapman B, Duvalsaint E, Danyluk M. Sekirite alimantè ak COVID-19 : Kesyon yo poze souvan : Eske kowona viris se yon pwoblèm nan pwodiksyon fwi ak legim. EDIS [Internet]. 11May2020 [cited 8Jul.2020];2020. Available from: https://journals.flvc.org/edis/article/view/121998