Seymour, Natalie, Mary Yavelak, Candice Christian, Ben Chapman, Emmanuel Duvalsaint, and Michelle Danyluk. “Sekirite Alimantè Ak COVID-19 : Kesyon Yo Poze Souvan : Eske Kowona Viris Se Yon Pwoblèm Nan Pwodiksyon Fwi Ak Legim”. EDIS 2020 (May 11, 2020). Accessed July 9, 2020. https://journals.flvc.org/edis/article/view/121998.