Seymour, N., Yavelak, M., Christian, C., Chapman, B., Duvalsaint, E. and Danyluk, M. (2020) “Sekirite alimantè ak COVID-19 : Kesyon yo poze souvan : Eske kowona viris se yon pwoblèm nan pwodiksyon fwi ak legim”, EDIS, 2020. Available at: https://journals.flvc.org/edis/article/view/121998 (Accessed: 7July2020).