Fishel, Frederick M. 2006. “Plant Growth Regulators: PI-102/PI139, 2/2006”. EDIS 2006 (6). Gainesville, FL. https://doi.org/10.32473/edis-pi139-2006.