SEYMOUR, N.; YAVELAK, M.; CHRISTIAN, C.; CHAPMAN, B.; DUVALSAINT, E.; DANYLUK, M. Sekirite alimantè ak COVID-19 : Kesyon yo poze souvan : Eske kowona viris se yon pwoblèm nan pwodiksyon fwi ak legim. EDIS, v. 2020, 11 maio 2020.