Schneider, K. R., Goodrich Schneider, R. M., Kurdmongkoltham, P., & Bertoldi, B. (2017). Preventing Foodborne Illness: Clostridium perfringens: FSHN035/FS101, 2/2017. EDIS, 2017(3). https://doi.org/10.32473/edis-fs101-2017