Fishel, F. M. (2010). Spray Gun Calibration: PI225/PI225, 3/2010. EDIS, 2010(2). https://doi.org/10.32473/edis-pi225-2010