Wright, D., Marois, J., Rich, J., & Sprenkel, R. (2004). Field Corn Production Guide: SS AGR 85/AG202, 1/2004. EDIS, 2004(1). https://doi.org/10.32473/edis-ag202-2004